Na spletu najdemo različne definicije kaj produktivnost sploh pomeni.

 • Starčič (1994) trdi, da je produktivnost učinkovitost uporabe razpoložljivih sredstev
 • Palčič (2008) navaja, da je produktivnost v bistvu kvocient, ki meri, kako dobra organizacija pretvarja vložene vire (delavce, surovine, informacije,…) v proizvode ali storitve. Primer izračuna produktivnosti je npr. strošek vložkov na enoto proizvoda.
 • Študija Merjenje produktivnosti (Ekonomska fakulteta, 2004) loči med kvocientom in indeksom produktivnosti. Koeficient pokaže, kako merimo produkt na enoto vloženih virov. Indeks produktivnosti pa pomeni primerjavo dveh mer produktivnosti, ki se nanašta na dve ali več enot, ki se razlikujeta z vidika časa in prostora.

Produktivnost pogosto povezujemo s človeškim delom, zato ponavadi ob uporabi besede produktivnost, mislimo na produktivnost v smislu produkta oz. opravljenega dela (Starčič, 1994).

Obstaja vrste dejavnikov, ki vpliva na produktivnost pri delu:

 • Izdelki in storitve (potrebe kupcev in trga)
 • Delovno okolje in oprema (vzdrževanje, nadgradnja, izkoriščenost kapacitet)
 • Tehnologija (čas izdelave, kakovost)
 • Materiali in energija (neposreden strošek zajet v ceno izdelka)
 • Ljudlje (osrednji dejavniki, neposredno vplivajo na učinkovitost drugih dejavnikov)
 • Organiziranost (izkoriščanje virov, organiziranost mora biti boljša kot pri konkurenci)
 • Metode dela (tempo dela je fiziološko omejen, zato na daljši časovni rok, na tak način ni možno zvišati produktivnosti)
 • Management (po mnenju strokovnjakov ima kar 75% vsega vpliva na produktivnost, in je odgovoren za učinkovito izrabo sistem in virov)

Vse kar smo do sedaj v članku omenili je vezano na produktivnost podjetja ali produktivnost zaposlenega. Mi vidimo produktivnost kot precej širši pojem. Produktivni smo lahko tudi doma ali kje drugje, ko se ne gre samo za posel.

Kaj pa je za vas produktivnost?

 

VIRI:

 1. Starčič, S. (1994)Čas za produktivnost v slovenskih podjetjih, Ljubljana, GV Založba.2.
 2. Palčič, D. (2008) ́Produktivnost – pomembna, a tudi varljiva kategorija
 3. Univerza v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, (2004) – elektronski vir