Produktiven.SI planer upošteva ugotovitve ogromnega števila raziskav na področju produktivnosti, psihologije, kognitivnih znanosti in drugih področij, in to združi v najpreprostejšo možno obliko.

Pogosto se zgodi, da imamo občutek, da veliko delamo, se počutimo produktivne, ko pa na koncu dneva ali tedna pogledamo kaj je dejansko narejenega, pa ugotovimo, da smo bili produktivni pri nepomembnih nalogah.

Cilj tega planerja je, da se vam to ne bo dogajalo, saj boste fokusirani na najpomembnejše naloge dneva, ko pa te opravite, boste pa nadaljevali z drugimi nalogami.

Uporaba planerja:

Zjutraj, po opravljeni rutini, si vzemite 5-10 minut časa in dobro premislite, kaj je najpomembnejša naloga, ki jo lahko danes opravite in bo imela največji učinek na vaše življenje (ali v službi, doma, šoli, ipd.). Če to nalogo danes dokončate, lahko rečete, da je bil dan produktiven pa tudi, če ostalih nalog niste uspeli narediti.

  1. Zapišite najpomembnejšo nalogo dneva.
  2. Zapišite še dodatni dve pomembni nalogi, ki jih boste naredili samo, če je prva končana.
  3. Zapišite še ostale dnevne naloge, vendar se jih lotite le v primeru, da so prve tri pomembne naloge končane.
  4. Ko nalogo končate (ali prestavite) si to označite v okvirčku poleg naloge, hkrati se pa ocenite (1 – 5) kako dobro menite, da ste opravili nalogo.
  5. V opombe zapišite kakšne posebnosti tega dne, lahko zjutraj ko dan načrtujete ali pa ob koncu dne.
  6. Preden greste spat, si vzemite kakšno minutko in razmislite o dnevu – je bil dovolj produktiven in zakaj? Vnesite oceno in na kratko zapišite zakaj ta ocena in kaj bi lahko naredilo današnji dan še boljši.